зареждане... loading...

Общи условия

1. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да закупите своя билет за Въздухария 2019. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и “Въздухари ООД”, съорганизатор на събитието. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Посетител на фестивала Въздухария. Чрез своята регистрацията за събитие, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с условията по-долу, моля, не се регистрирайте за Въздухария 2019. 

2. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

“ОРГАНИЗАТОР”/ “ОРГАНИЗАТОРИ” означава “Въздухари” ООД, която е съорганизатор на фестивала Въздухария 

“УЧАСТНИК”/”ПОСЕТИТЕЛ” е всяко физическо лице, което регистрира за участие във Въздухария 2019

“СЪБИТИЕ” се отнася за фестивала Въздухария 2019, който ще се проведе между 6 и 8 септември 2019г. край гр. Сопот

“САЙТ НА СЪБИТИЕ” се намира на домейна www.vazduharia.com и съдържа информация за програмата, регистрациите и другите детайли около провеждането му.

3. Регистрация

Регистрацията и закупуването на билети за събитията се извършва по един от следните начини:

– На уебсайта на Въздухария 2019 (www.vazduharia.com

– В платформата за събития Paysera Tickets (tickets.paysera.com)

– В деня на събитието на място

Регистрацията Ви е успешно завършена, когато получите имейл за потвърждение, и билет на имейл адреса, който сте посочили при самия процес на регистрация. Ваша отговорност е да предоставите валиден имейл адрес, до който имате достъп Вие, или участникът/участниците, които регистрирате. 

Основен начин за комуникация във връзка с провеждането на събитията са имейл съобщения до участниците/посетителите.

“Въздухари” ООД си запазва правото да променя детайли относно събитието Въздухария 2019 в зависимост от метеорологичните условия и други възникнали обстоятелства, като своевременно ще публикува информация за това на сайта www.vazduharia.com. Ще бъдат положени разумни усилия да бъдат уведомени участниците по имейл или друг начин при промени в организационните детайли. Все пак препоръчваме като най-сигурен начин проверка на страницата или сайта на събитието ден преди датата на провеждането му.

4. Плащания 

4.1 Плащанията за събитията се извършват по два начина: на сайта на фестивал Въздухария или на сайта на платформата Paysera Tickets (tickets.paysera.com). И в двата случая организаторът на събитието използва техническата платформа на Paysera Tickets. На сайта на събитието са указани възможностите и правилата за канселиране на билет и възстановяване на платени суми.

4.2 Билетите могат да бъдат закупени от всички лица, които имат право и възможност да изпълняват подобни транзакции, т.е. лица, чиято дейност не е ограничена в тази област, които имат технически възможности да платят билета и да получат електронен билет и които отговарят на изискванията от настоящите правила.

4.3 За да закупи билет за събитието, участникът не трябва да се регистрира в системата Paysera Tickets. Участникът трябва само да избере събитието, да избере опцията за закупуване на билета, да въведе броя на билетите, които желае да закупи, да предостави валиден имейл адрес и друга информация за участникът, поискана от организатора, и да даде потвържденията, изисквани от системата и съгласието си неговите данни да бъдат предадени на организатора.

4.3 Участникът може да плати за билета, като използва електронни начини на плащане, интегрирани в системата Paysera Tickets.

4.4 Участникът заплаща билета в рамките на 1,5 часа след подаване на поръчката. Ако закъснее с плащането на билета, участникът поема риска, че билетът няма да бъде закупен и предоставен. За възстановяване на суми Участникът трябва да се свърже директно с организатора.

4.5 Билетите се издават на Участника едва след като заплати пълната цена за билетите. След като участникът надлежно плати за билета, генерираният електронен билет се изпраща на имейл адреса на участника. Участникът е отговорен за предоставянето на точен и валиден имейл адрес. Ако участникът предостави некоректен или невалиден имейл адрес, той/тя поема отговорността за невъзможността билетите да бъдат предоставени на купувача.

4.6 За да присъства на събитието, Участникът предоставя на организатора разпечатания билет или го показва на екрана на мобилното устройство.

4.7 За да получи фактура за билети, Участникът трябва да се свърже директно с “Въздухари” ООД.

5. Права и отговорности на участника

5.1. Купувачът се задължава:

5.1.1. коректно и своевременно да заплати закупения билет за фестивал Въздухария;

5.1.2. да предостави точни, подробни и коректни данни;

5.1.3. да не нарушава и да спазва настоящите правила, други публично достъпни условия и разпоредби на Paysera LT и Въздухари ООД, правните указания на Paysera LT и изискванията на действащото законодателство;

5.1.4. да плати билетите в рамките на 1,5 часа от подаването на поръчката;

5.1.5. преди да закупи билети, да прецени всички обстоятелства на събитието, билетите, които купува, включително датата, часа, мястото и другите условия на събитието, да научи цялата информация, свързана със закупуването на билети и изпълнението на събитието, данните за организатора на събитието и др. 

5.2. Участникът няма право да:

5.2.1.фалшифицира и копира билети, да използва или придобива билети незаконно;

5.2.2 Всички незаконни действия на участника се докладват на правоприлагащите органи.

5.3. Преди да посети събитието, се препоръчва участникът да провери дали времето, мястото и другите условия на събитието са останали непроменени.

6. Канселиране на билети и възстановяване на суми

Възстановявне на суми за канселиран билет е възможно до три дни преди началото на събитието (3 септември 2019 г.). За целта закупилият билет участник трябва да се свърже с организатора на събитието “Въздухари” ООД на посочените за това имейл и телефонен номер. След 3 септември 2019 г. организаторите на фестивал Въздухария 2019 не се ангажират с връщане на средствата за вече закупени билети. 

7. Лични данни и поверителност

Въздухари ООД следва разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) при събирането и обработката на личните ви данни за целите на регистрацията и допускането ви до събития.

По време на Въздухария фотографи и оператори на организаторите и на медии, допуснати от организаторите, правят снимки и видео записи, които в последствие се използват при отразяването на събитието в медиите, социалните мрежи, както и при изготвянето на материалите за популяризирането на следващите му издания. Ако Вие не желаете да бъдете снимни, моля, не се регистрирайте и не посещавайте събитието.

Препоръчваме Ви да се запознаете с нашата Политика за поверителност

8. Безопасност

В интерес на безопасността и комфорта на всички посетители и участници, фестивал Въздухария 2019 ще  е обект на мерки за сигурност. Всяко лице, което желае да посети събитието се съгласява, че спрямо него могат да бъдат извършвани проверки за сигурност, включващи, без да е изчерпателно, проверка от охранителите на събитието и/или сканиране с технически средства на дрехи, чанти и други предмети, по преценка на организаторите, преди да влизане в района на събитието.

Следните артикули не могат при никакви обстоятелства да бъдат внасяни на мястото на провеждането на фестивала: взривни вещества или материали, пиротехнически средства, огнестрелни оръжия (включително реплика или огнестрелни оръжия-играчки), снаряди и др. подобни; остри предмети, напр. ножове; спрей боя; катинари и/или вериги; всякакви други предмети, които по наше мнение представляват риск за здравето и безопасността на другите посетители по какъвто и да е начин (“Забранени предмети”).

Възможно е да не получите разрешение да влезете на събитието или да бъдете изведени от него, ако откажете да бъдете проверени или откажете да предадете на охраната Забранените предмети, които носите със себе си.

“Въздухари” ООД си запазва правото да изиска да напуснат събитието посетители, чието поведение е неприемливо (по преценка на организаторите) или е заплаха за здравето и сигурността на останалите участници в събитието.

Вие се съгласявате, че Вие и всеки, на чието име направите регистрация за Въздухария 2019, ще спазвате всички такива условия или ограничения.

9. Промени

“Въздухари” ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта на фестивал Въздухария 2019. 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 20.08.2019г.